วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2552

Buddhist Film Festival @Vesak2009

Celebrating Vesak with Cinema

By Susitha R. Fernando, The Sunday Times, Feb 8, 2009

Colombo, Sri Lanka -- First ever Buddhist film festival will be opened with Vesak celebration 2009 together with film screenings, book fairs, art exhibitions, beautiful decorations like pandals and food festivals from May 9 to 16, 2009 at BMICH premises.


With the aim of disseminating Buddhism using audio visual media, this colourful international event is organised by Light of Asia Foundation.

The Festival will consist of a Short Film Competition, Feature Film Exhibition and Workshops with objective to encourage film makers globally to make films on Buddhist themes, as well as to enlighten viewers on the depth of Buddhism.

“This attempt is only a preparation for the Vesak 2011 which we are planning to make the most internationally attractive event in Sri Lanka. It will be like going to London for Christmas,” said the man behind the organising the event, Navin Gooneratne.

The year 2011 is also important as we are planning to release a major film on the life of the Lord Buddha of which the script is already completed and scheduled to be directed by world renowned Indian filmmaker, Shyam Benegal ...


... continue click www.buddhistchannel.tv

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2552

พุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ชาวพุทธไทยเตรียมพร้อมเฉลิมฉลองหรือยัง?


ชาวพุทธไทย เตรียมพร้อมเฉลิมฉลอง
พุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า พร้อมกับชาวพุทธทั่วโลกหรือยัง?

เมื่อต้นปี 2009 มานี้ ทางประเทศศรีลังกาได้ให้ความสนใจกับวาระมหามงคลแห่งชาติในเรื่องการเตรียมการ
สำหรับการเฉลิมฉลองเนื่องในมหามงคลวโรกาสที่บรมศาสดามหารัตนบุรุษเอกของโลก คือองค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ครบ 2,600 ปี โดยจะเริ่มการเฉลิมฉลองตั้งแต่วันวิสาขบูชา ปี 2011 ไปจนถึง
วันวิสาขบูชา ปี 2012 เป็นเวลา 1 ปีเต็ม และในช่วงระยะเวลาประมาณ 2 ปีจากนี้ไป ก็จะเริ่มมีการเตรียมการ
และการจัดงานต่างๆ เพื่อเป็นการโหมโรงและประชาสัมพันธ์การจัดงานปีแห่งการเฉลิมฉลองดังกล่าวล่วงหน้า
อย่างเช่น ในช่วงวันวิสาขบูชา ปี 2009 นี้ ที่กรุงโคลอมโบ ก็จะมีการจัดงาน Buddhist Film Festival 2009 ขึ้น

ทั้งนี้เป็นที่น่าตั้งคำถามว่า ประเทศไทย ในฐานะที่ได้รับการยกย่องและสถาปนาให้เป็นประเทศที่เป็น
ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลกนั้น ได้มีการเตรียมการจัดงานดังกล่าวนี้อย่างไรบ้างหรือไม่ ทำไมข่าวคราว
ความเคลื่อนไหวต่างๆ จึงช่างเงียบเชียบนัก หรือเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาแต่เพียงชื่อเท่านั้น 
คำถามหรือข้อสงสัยนี้จะเป็นบททดสอบความเข้มแข็ง ศรัทธา และปัญญาของพุืืทธศาสนิกชนชาวไทย ว่า
จะสามารถแสดงบทบาทนำในฐานะเป็นชาวพุทธในประเทศศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลกได้จริงหรือไม่?

เวลาจากนี้ไปอีกเพียงแค่ 2 ปี เท่านั้น ซึ่งไม่นานเลย รัฐบาลไทย มหาเถรสมาคม มหาวิทยาลัยสงฆ์ 
และองค์กรชาวพุทธต่างๆ ในประเทศไทย จะมีการตระเตรียมงาน แผนงานต่างๆ อย่างไรบ้าง คงต้องติดตามกันต่อไป..

โดย ธรรมอาสา สื่อข่าววิถีพุทธ


ลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง