วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558

บทความพิเศษ หมู่บ้านศีล ๕ หรือ หมู่บ้านธรรมกลาย

หมู่บ้านศีล ๕ หรือ หมู่บ้านธรรมกลาย : 
ฤาจะเป็นหุ่นเชิดให้ธรรมกลายดูดสาวก ตั้งมวลชนแบบกองกำลังเสื้อแดง!?!

จากการที่ได้รับข้อมูลข้อร้องเรียนจากพระในพื้นที่ถึงความไม่ชอบมาพากลของโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ที่มีลักษณะเร่งรัด เร่งร้อน และใช้อำนาจสั่งบังคับรุนแรงผิดปกติ ถึงขนาดมีการสั่งปลดเจ้าคณะจังหวัดที่ขวางทางหรือทำงานได้ไม่ทันใจ จนตอนนี้พระสายปกครองอกสั่นขวัญหาย  หายใจเข้าหายใจออกก็คุยกันแต่เรื่องหมู่บ้านศีล ๕ ไปแล้ว

สำนักข่าววิถีพุทธ จึงได้ไปสัมภาษณ์พูดคุยกับพระในพื้นที่ พบว่ามีความผิดปกติที่ไม่ตรงไปตรงมาหลายประการที่เกี่ยวข้องกับลัทธิธรรมกลาย พระที่เป็นนักกิจกรรมรูปหนึ่งในจังหวัดอ่างทอง ได้ให้ข้อมูลกับสำนักข่าวว่า "พระผู้ประสานงานโครงการหมู่บ้านศีล ๕ ทีแรกมาก็ไม่ยอมบอกว่ามาจากวัดไหน พูดแต่เพียงว่ามาจาก จ.ปทุมธานี ก็เลยทำทีเป็นคุยตีสนิทไปเรื่อยๆ  พอสนิทแล้วก็เลยเผยให้รู้ว่ามาจากวัดไหน  อ้างว่าเป็นการเก็บข้อมูลทำวิจัยของทางวัดที่ทำมาอยู่ก่อนแล้ว" ซึ่งทำให้เกิดประเด็นน่าสนใจว่าโครงการหมู่บ้านศีล ๕ นี่เป็นแนวคิดของลัทธิธรรมกลายที่วางยุทธศาสตร์ไว้โดยลัทธิธรรมกลายมาก่อนแล้วใช่หรือไม่? มหาเถรสมาคม และ คสช. อาจจะยังไม่ทราบข้อเท็จจริงที่มีเบื้องหลังแอบซ๋อนนี้อยู่ก็ได้!?!  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับข้อมูลที่ทางพระสังฆาธิการรูปหนึ่งจากภาคอีสาน ได้ให้ข้อมูลกับสำนักข่าวว่า ในตอนอบรมถวายความรู้พระในโครงการหมู่บ้านศีล ๕ ก็มีพระจากลัทธิธรรมกลายมาเป็นวิทยากรด้วย


ขอบคุณภาพจาก สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ตั้งต้นเป็นลำไม้ไผ่ แต่ไฉนจึงออกลูกเป็นบ้องกัญชา!?!
เมื่อผู้สื่อข่าวได้รับข้อมูลในเบื้องต้นเช่นนี้ จึงได้ทำการสืบหาข้อมูลเพิ่มเติม พบว่าแท้จริงแล้วโครงการที่เรียกย่อๆ กันว่า "หมู่บ้านศีล 5" เป็นโครงการของมหาเถรสมาคม (มส.) ที่มีชื่อเป็นทางการว่า โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานกรรมการอำนวยการ  และมีการแต่งตั้งให้พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค ๗ เป็นประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ [1]  ข้อมูลจากเวบไซต์ทางการของโครงการคือ www.sila5.com พบว่าปัจจุบันมีการปรับโครงการเป็น ๒ ระดับ โดยเมื่อเปิดเข้าไปดูเนื้อหาภายในจะพบว่ามีสื่อที่น่าสนใจ  แต่มีข้อน่าสังเกตก็คือ  การเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสองระดับได้สวดมนต์นั่งสมาธินั้น จะมีแต่การนั่งสมาธิตามแนวทางของวัดพระธรรมกายเท่านั้น [2]
ขอบคุณภาพจาก www.sila5.com

และเมื่อได้ดูคลิปวีดิทิศน์อธิบายขั้นตอนการทำ ๗ กิจวัตรความดี ในชั่วโมงสุขจริงหนอแล้ว พบว่าผู้จัดทำคลิปเป็นชมรมบ้านแสงสว่าง  เมื่อตามสืบข้อมูลต่อไปก็พบว่า แท้จริงแล้ว บ้านแสงสว่างเป็นเสมือนหน่วยงานนอมินีให้กับวัดพระธรรมกายในการเผยแพร่และจัดอบรมให้กับสาวกในเครืองข่ายวัดพระธรรมกาย [3]  ดังนั้นแล้วแบบแผนต่างๆ ของกิจกรรมจึงสอดคล้องกับสิ่งที่เครือข่ายวัดพระธรรมกายเคยทำมาแล้วเกือบทั้งหมด แม้กระทั่งรูปแบบการยืนถ่ายภาพที่ระลึกเสมือนสาวกลัทธิอะไรสักอย่างยืนแถวทหารอยู่


หมู่บ้านศีล ๕ หรือ หมู่บ้าน "ธรรมกลาย" !?!?
จากนั้นเราจึงสืบเข้าไปดูต่อถึงผู้ที่อัพโหลดคลิปนี้ พบว่าเป็นชันแนลใน YouTube ที่ใช้ชื่อว่า หมู่บ้านรักษาศีล5 ศูนย์ประสานงาน (https://www.youtube.com/channel/UCrQ3A6ljQrz4FWt1jGrEIdA) ซึ่งในชันแนลนี้มีสื่อที่ใช้เผยแพร่ในโครงการหมู่บ้านศีล ๕ จำนวนมากหลายรายการ โดยมีข้อน่าสังเกตว่า สื่อต่างๆ ที่มีอยู่นั้น เต็มไปด้วยข้อมูลจากวัดพระธรรมกาย  โดยเฉพาะคลิปตอบปัญหาธรรมะมีเฉพาะจากพระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ พระวัดพระธรรมกาย เท่านั้นซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากๆ ไม่มีธรรมะของสายอื่นๆ เลย แม้แต่ของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เองยังไม่มีเลย  จึงเป็นที่น่าสังเกตว่า ทีมงานหมู่บ้านศีล ๕ นี้ อาจเป็นเฉพาะสานุศิษย์ก๊วนพ.ม.สมชาย (ไม่ใช่ก๊วนนพดล หรือก๊วนทัตตชีโว) เมื่อเห็นขัอเท็จจริงเช่นนี้แล้ว จึงทำให้ทราบได้ว่า แท้จริงแล้ว ศีล ๕ ที่เป็นเรื่องดีในพระพุทธศาสนานั้น ถูกเอามาใช้เป็นเพียงเครื่องมือบังหน้าเพื่อหาคนเข้ารีตเป็นสาวกไปปฏิบัติตามแนวทางของวัดพระธรรมกายเป็นหลัก   ซึ่งถ้าหากใครปฏิบัติตามและเสพสื่อเหล่านี้ซ้ำๆ ก็จักกลายเป็นสาวก ที่มีอาการ "ลัทธิธรรมกลายขึ้นสมอง" ได้เป็นแน่แท้
ขอบคุณภาพจาก YouTube (หมู่บ้านรักษาศีล5 ศูนย์ประสานงาน)

ผู้สื่อข่าวยังได้ตามสืบข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมทำให้เห็นว่า โครงการนี้มีลักษณะเร่งรัด เร่งรีบผิดปกติ และยังมีการใช้อำนาจแบบเผด็จการจัดการปลดพระที่ไม่ให้ความร่วมมือกับเครือข่ายวัดพระธรรมกาย เสมือนเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดู แล้วยังได้อีกต่อที่ ๒ คือ ถือโอกาสตั้งพระในสายของตนเองขึ้นแทน  อย่างในกรณีพระพรหมเวที เจ้าคณะภาค15 มีคำสั่งพักงานพระธรรมปัญญาภรณ์ จากการปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะจังหวัดราชบุรีพร้อมทั้งแต่งตั้ง พระมหาปราโมทย์ ปโมทิโต วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี ในฐานะรองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย.ที่ผ่านมา [4] ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดธรรมเนียมอย่างมาก  เพราะวัดอื่นๆ ที่มีหลักฐานทุจริตโจ๋งครึ่มกว่านี้ ยังยื้อกันไว้อย่างไม่ละอาย แต่เรื่องไม่สนองนโยบายหมู่บ้านศีล ๕ นี่มันไม่มีมาตรฐานใดๆ ที่จะนำมาใช้ในการปลดฟ้าผ่าพระผู้ใหญ่ขนาดนี้ได้ ซึ่งถือว่าเป็นการหลบลู่เกียรติกันอย่างรุนแรง  โดยในกรณีนี้  พระมหานรินทร์ นรินฺโท เจ้าอาวาสวัดไทยลาสเวกัส เจ้าของเวบไซต์ชื่อดัง alittlebuddha.com ถึงกับโพสต์บทความเชิงข่าวไว้ว่า "อึ้งกิมกี่ !   ราชบุรีนำคนเข้าโครงการหมู่บ้านศีลห้าได้ที่ 2 ของประเทศ
แต่เจ้าคณะจังหวัดถูกพักงาน ผอ.พศจ.ถูกย้ายไปกาญจน์  ส่วนจังหวัดได้ที่โหล่ยังสุขกายสบายดีไม่มีใครถูกย้าย  เป็นเรื่องนอกเหตุเหนือผลจนคนไม่กล้าพูด ..!" [5]

ขอบคุณภาพจาก www.alittlebuddha.com

หมู่บ้านศีล ๕ ต้องจัดตั้งกองกำลังด้วยนะ  ไว้ปกป้องใครนะจ๊ะ!?
ความไม่ชอบมาพากล ยิ่งมีเพิ่มขึ้นไปอีก เมื่อตามไปดูในรายละเอียดของการเร่งรัดโครงการ  พร้อมคาดโทษหนักหากทำงานชักช้าหรือทำยอดไม่ได้ตามเป้า พบว่าไม่ใช่แค่ให้มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการมีศีล ๕ ตามเป้าเท่านั้น   แต่มีการแอบสอดไส้เป้าหมายสำคัญเอาไว้ด้วย โดยให้แต่ละหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการต้องมีการจัดตั้งมวลชนเพื่อเป็นกองกำลังของแต่ละหมู่บ้านเอาไว้ด้วย โดยตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่า ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ จักต้องมีผู้สมัครเข้าเป็น "อาสาสมัครปกป้องพระพุทธศาสนา" ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ด้วย ซึ่งหากมีสมัครเข้ามาอย่างเป้าหมายนี้จริงๆ จากทุกหมู่บ้าน คือประมาณ ๗ ล้านคน  คำถามสำคัญคือ ใครจะมีสถานที่และกำลังพลมากพอที่จะจัดอบรมให้กับกองกำลังอาสาสมัครปกป้องฯ เหล่านี้ และจะมีนัยแอบแฝงอย่างอื่นตามมาอีกหรือไม่?  เพราะคดีความทั้งหลายที่เจ้าอาวาสวัดวัดพระธรรมกายเข้าไปเกี่ยวข้อง ล้วนแล้วแต่กำลังถูกสอบสวน และอยู่ในความสนใจของประชาชนอย่างมาก  รวมทั้งยังได้มีการเรียกร้องให้ฟื้นคดีเดิม ที่ถูกตัดตอนไปอย่างมีเงื่อนงำ โดยที่ยังไม่ได้มีการตัดสินตามข้อเท็จจริงที่ปรากฎความผิดชัดเจนในสำนวนของศาล ซึ่งทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ร้องขอข้อมูลมาศึกษา จนมีการพิจารณาลงมติของผู้ตรวจการแผ่นดินว่า ผิดจริงตามหลักฐานข้อเท็จจริงที่ปรากฏต่อศาลและต้องอาบัติปาราชิก*   โดยที่ทางวัดพระธรรมกายได้มีการจัดตั้งมวลชนเข้ามากดดันที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน [6] อันเป็นการ "ออกอาการ" มากเลยว่า "เมื่อไม่อาจหนีความผิด ได้ด้วยหลักฐานข้อเท็จจริงในกระบวนการยุติธรรมและหลักพระธัมมวินัยได้  ก็เหลือหนทางเดียวคือ การใช้เล่ห์กลทางการเมืองเข้ามาตัดตอน ซึ่งต้องมีมวลชนมากดดันให้มากพอ"  งานนี้จึงต้องเร่ง เร่ง เร่ง สร้างกองกำลังมวลชนอย่างสุดกำลังนะจ๊ะ

*อนึ่ง คดีความที่เป็นปัญหาในเรื่องนี้คือ กรณีนายไชยบูลย์ สุทธิผล (อดีตพระธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย) ได้ยักยอกเงินของวัดไปใส่บัญชีส่วนตัวและนำไปใช้ในการซื้อที่ดินแล้วใส่ชื่อเป็นของส่วนตัว ปรากฏชัดอยู่ในเอกสารวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินที่ได้อ้างอิงข้อเท็จจริงตามหลักฐานพยานที่ได้มาจากศาลซึ่งให้รายละเอียดไว้มาก  ผู้ตรวจการจึงชี้ว่ามีความผิดทั้งทางอาญาที่ไม่มีเหตุอันสมควรที่อัยการสูงสุดในขณะนั้นจะถอนฟ้อง และผิดทั้งทางพระธัมมวินัยถึงขั้นปาราชิก  หาอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่
http://www.alittlebuddha.com/html/Special%20Event/Dhammachayo%202558.html [7]


สังคมตั้งคำถาม  
"อาสาหมู่บ้านศีล๕ แบบธรรมกลาย คือ การแปลงโฉมของกองกำลังเสื้อแดงหรือไม่ !?!"
จากลักษณะการจัดตั้งกองกำลังในรูปแบบมวลชนจัดตั้ง "อาสาสมัครปกป้องฯ" ร้อยละ ๑๕ ของแต่ละหมู่บ้านเป้าหมาย อย่างรีบเร่งผิดปกติดังกล่าวแล้วนั้น ทำให้เกิดคำถามมากมายตามมาว่า
- จะเป็นการจัดตั้งมวลชนเพื่อกดดันให้ตัดตอนคดีความผิดของใครหรือไม่?
- จะเป็นการนำไปโยงเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองของฆราวาสหรือไม่?
- จะมีการจัดอบรมเชิงล้างสมองโดยเครือข่ายลัทธิธรรมกลายใช่หรือไม่?
- พระและฆราวาสที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกสีเสื้อการเมืองมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่?
- มีนัยให้ "อาสาหมู่บ้านศีล๕" เปรียบเสมือนเป็นกองกำลังเสื้อแดงในรูปโฉมใหม่ของม็อบเสื้อขาวหรือไม่?
- จะเป็นการสร้างฐานเสียง เพื่อให้ทุกพรรคการเมืองในอนาคตที่จะเข้ามา จะต้องสยบสมยอมต่อลัทธิธรรมกลาย ใช่หรือไม่?
- นี่คือยุทธการ "ยึดครองประเทศไทย" ที่แอบซ่อนเร้นไว้ในโครงการหมู่บ้านศีล ๕ หรือไม่?
- แล้วมันจะเป็นการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ที่แท้  หรือยิ่งสร้างระเบิดเวลาแห่งความแตกแยกที่ยิ่งร้าวลึกเกินกว่าที่ใครๆ จะเยียวยาได้อีกต่อไป!?!

สำนักข่าววิถีพุทธ
๒๖ ส.ค. ๒๕๕๘

เอกสาร/ข้อมูลอ้างอิง
[1] ภาพเอกสารคำสั่งแต่งตั้ง จากเพจ โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 
https://www.facebook.com/1513692928901551/photos/pb.1513692928901551.-2207520000.1440574521./1612595462344630/
[2] โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระดับ ๒ ครอบครัวอบอุ่น
https://www.sila5.com/detail/index2/index
[3] สื่อเพื่อแนะนำให้เกิดความเข้าใจขั้นตอนของการดำเนินกิจกรรมชั่วโมงสุขจริงหนอ (กิจวัตรความดีข้อ 7)
https://www.youtube.com/watch?v=nG2I-cH1o1E
[4] เด้งผอ.พศจ.ราชบุรีปมขัดแย้งเจ้าคณะจังหวัด | ข่าวเดลินิวส์
http://www.dailynews.co.th/education/324765
[5] http://www.alittlebuddha.com/News%202015/July%202015/013%20July%202015.html
[6] ม็อบลูกศิษย์ธัมมชโยอดีตส.ส.พท.แจม ค้านผู้ตรวจการแผ่นดินให้รื้อคดีอาจารย์ต้องปาราชิก | คมชัดลึก
http://www.komchadluek.net/detail/20150721/210167.html
[7] เปิดเอกสาร "ลับสุดยอด" ของผู้ตรวจการแผ่นดิน วินิจฉัย "ปาราชิก" ธัมมชโย
http://www.alittlebuddha.com/html/Special%20Event/Dhammachayo%202558.html