วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2552

พุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ชาวพุทธไทยเตรียมพร้อมเฉลิมฉลองหรือยัง?


ชาวพุทธไทย เตรียมพร้อมเฉลิมฉลอง
พุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า พร้อมกับชาวพุทธทั่วโลกหรือยัง?

เมื่อต้นปี 2009 มานี้ ทางประเทศศรีลังกาได้ให้ความสนใจกับวาระมหามงคลแห่งชาติในเรื่องการเตรียมการ
สำหรับการเฉลิมฉลองเนื่องในมหามงคลวโรกาสที่บรมศาสดามหารัตนบุรุษเอกของโลก คือองค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ครบ 2,600 ปี โดยจะเริ่มการเฉลิมฉลองตั้งแต่วันวิสาขบูชา ปี 2011 ไปจนถึง
วันวิสาขบูชา ปี 2012 เป็นเวลา 1 ปีเต็ม และในช่วงระยะเวลาประมาณ 2 ปีจากนี้ไป ก็จะเริ่มมีการเตรียมการ
และการจัดงานต่างๆ เพื่อเป็นการโหมโรงและประชาสัมพันธ์การจัดงานปีแห่งการเฉลิมฉลองดังกล่าวล่วงหน้า
อย่างเช่น ในช่วงวันวิสาขบูชา ปี 2009 นี้ ที่กรุงโคลอมโบ ก็จะมีการจัดงาน Buddhist Film Festival 2009 ขึ้น

ทั้งนี้เป็นที่น่าตั้งคำถามว่า ประเทศไทย ในฐานะที่ได้รับการยกย่องและสถาปนาให้เป็นประเทศที่เป็น
ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลกนั้น ได้มีการเตรียมการจัดงานดังกล่าวนี้อย่างไรบ้างหรือไม่ ทำไมข่าวคราว
ความเคลื่อนไหวต่างๆ จึงช่างเงียบเชียบนัก หรือเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาแต่เพียงชื่อเท่านั้น 
คำถามหรือข้อสงสัยนี้จะเป็นบททดสอบความเข้มแข็ง ศรัทธา และปัญญาของพุืืทธศาสนิกชนชาวไทย ว่า
จะสามารถแสดงบทบาทนำในฐานะเป็นชาวพุทธในประเทศศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลกได้จริงหรือไม่?

เวลาจากนี้ไปอีกเพียงแค่ 2 ปี เท่านั้น ซึ่งไม่นานเลย รัฐบาลไทย มหาเถรสมาคม มหาวิทยาลัยสงฆ์ 
และองค์กรชาวพุทธต่างๆ ในประเทศไทย จะมีการตระเตรียมงาน แผนงานต่างๆ อย่างไรบ้าง คงต้องติดตามกันต่อไป..

โดย ธรรมอาสา สื่อข่าววิถีพุทธ


ลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น