วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2552

สุดยอดโรงเรียนวิถีพุทธ สร้างเด็กรุ่นใหม่ให้ภาคภูมิใจในความเป็นไทย ทัดเทียมนานาอารยประเทศในระดับสากล


โรงเรียนวัดสุทัศน์: สุดยอดโรงเรียนวิถีพุทธ สร้างเด็กรุ่นใหม่ให้ภาคภูมิใจความเป็นไทย

เมื่อได้มีการไปศึกษาดูงานด้านการศึกษาหรือโรงเรียนในต่างประเทศ เรามักจะพบว่าโรงเรียนในต่างประเทศนั้น มักจะมีการแต่งชุดด้วยชุดประจำชาติ หรือแสดงออกซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเขาอย่างภาคภูมิใจ ทำให้เราคนไทยได้สะท้อนกลับมาย้อนมองโรงเรียนของเราในประเทศไทยด้วยความรู้สึกมีปมด้อยและเกิดคำถามว่า ทำไมเด็กนักเรียนในเมืองไทย จึงไม่มีสิ่งใดทำให้รู้สึกผูกพันและภาคภูมิใจในความเป็นไทย อย่างน้อยที่สุด ได้มีการแสดงออกด้วยการแต่งกายชุดไทยเป็นเครื่องแบบชุดนักเรียนบ้าง

โรงเรียนวัดสุทัศน์ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนระดับแกนนำหรือแนวหน้าในการจัดการศึกษาแบบโรงเรียนวิถีพุทธ ในสังกัดของสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ได้มีความเคลือนไหวในระดับแนวหน้าอีกครั้งหนึ่งในการนำให้โรงเรียนในพื้นที่ กทม.ได้ปลูกฝังและส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ภาคภูมิใจในความเป็นไทย ให้มีความคุ้นเคยเป็นปกติไม่รู้สึกแปลกแยกในการแสดงออกความเป็นไทย จึงได้จัดให้นักเรียน บุคลากรของโรงเรียนทุกคนแต่งกายด้วยชุดไทย ในทุกวันศุกร์ (เพิ่มเติมจากเดิมที่ได้ให้นักเรียนและบุคลากรได้ใส่ชุดขาวเข้าวัดปฏิบัติธรรมและพัฒนาวัดในทุกวันพระ จนเป็นที่จดจำและได้รับการชื่นชมอย่างดียิ่งมาแล้ว)

จากการที่นักเรียนและบุคลากรได้ใส่ชุดไทยที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ที่น่าภาคภูมิใจนี้ ได้สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก จนทำให้เกิดความสนใจและมีแนวคิดที่จะมีการขยายผลการแต่งกายชุดไทยนี้ออกไปสู่โรงเรียนอื่นๆ ต่อไป ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนับสนุนจากมูลนิธิโรงเรียนวัดสุทัศน์ ผู้บริหาร ครูและผู้ปกครองเป็นอย่างดี

นับเป็นหนึ่งในแบบอย่างอันดียิ่งของโรงเรียนไทย ที่ต่อไปเมื่อเวลามีแขกต่างประเทศมาศึกษาดูงานโรงเรียนไทย เราจะได้นำเสนอโรงเรียนที่นักเรียนของเราได้แสดงออกความเป็นไทยให้เป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยของเราอย่างภาคภูมิใจ ที่ทัดเทียมนานาอารยประเทศเขาสักที...


1 ความคิดเห็น: