วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555

วันนี้ ร้านค้างดขายเหล้าในวันพระได้ เพราะฝีมือเด็กๆ เด็กๆ ชุมชนเรียนรู้ ร.ร.ปลอดเหล้า-บุหรี่ ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร.ร.วัดกระบังมังคลาราม จ.พิษณุโลก ผลผลิตจากโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" และโพธิสัตว์น้อยฯ  น้อมนำคำพ่อสอน (เรียนความรู้ ทำการงาน ทำความดี) มาบำเพ็ญบุญ และช่วยเหลือชุมชน ให้ความดีงามเพิ่มขึ้นด้วยการขอให้ร้านค้างดขายเหล้า เบียร์ บุหรี่ ในทุกวันพระ  โดยมีคุณครูเป็นกัลยาณมิตรสำคัญที่ทำให้เด็กๆ เกิดแรงบันดาลใจ อย่างต่อเนื่อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น