วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2553

เริ่มแล้ว!! ร.ร.บ้านหนองลาดควาย นครพนม ร่วมพุทธชยันตี ฟื้นวิถีพุทธวันพระ

          สำนักข่าววิถีพุทธ ได้สำรวจ รร.วิถีพุทธ ในสังกัดของ สพฐ. ได้พบว่ามีความเคลื่อนไหวที่เป็นความก้าวหน้าที่สำคัญ วันนี้เราลองไปเยี่ยมดู ร.ร.เล็กๆ แต่ตั้ังใจจริงในการปฏิบัติบูชา พุทธชยันตีฟื้นวิถีพุทธวันพระที่จ.นครพนม คือ รร.บ้านหนองลาดควาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑
            คงต้องเริ่มต้นอนุโมทนาบุญกับคุณครู 2 ท่านที่เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติบูชาเป็นวิถีชีวิตที่งดงามของชาวพุทธในครั้งนี้ คือ นายเวสแก้ว  ยอดมงคล ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รักษาการณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลาดควาย และนายพิระ  ยอดมงคล ครู ค.ศ. 3  โรงเรียนบ้านหนองลาดควายซึ่งเป็นผู้จัดทำโครงการ "พุทธชยันตีฟื้นวิถีพุทธวันพระ" ขึ้นในโรงเรียน โดยปรารภเหตุแห่งความสำคัญของการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี  2,600  ปี โดยปฏิบัติบูชา ระหว่างปีพุทธศักราช  2553 – 2555  (สิงหาคม 2553 – เมษายน 2555)  และเนื่องในวโรกาส พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษา ครบ  84  พรรษา ในปี 2554 และที่น่าสนใจยิ่งของโครงการนี้ก็คือ การเน้นย้ำให้เป็นกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมทั้งระบบโรงเรียน  โดยรายละเอียดในการทำกิจกรรมเบื้องต้นนั้น มีด้วยกัน 5 กิจกรรมหลัก ที่จะดำเนินการทั้ง ร.ร. ในทุกๆ วันพระ ได้แก่


                (1)  ทุกวันพระ ครู – นักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตร ที่วัดปทุมาราม
                (2)  ทุกวันพระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี หลังเคารพธงชาติ  นักเรียนเล่าเรื่องความดีหน้าเสาธง
                (3)  นักเรียนกล่าวคำขอบคุณ ก่อนรับประทานอาหารกลางวัน และรับประทานอาหารให้หมดทุกครั้ง
                (4)  ทุกวันพระ ครู – นักเรียน รับประทานอาหารมังสวิรัติในมื้อกลางวัน
                (5)  ทุกวันพระ ครู – นักเรียน สวดมนต์แปล
ทั้งนี้กิจกรรมต่างๆ ทางโรงเรียนได้จัดหางบประมาณเองจากการบริจาคและบริหารงบประมาณที่มีอยู่แล้วเช่นงบอาหารกลางวัน และงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เราลองไปดูตัวอย่างภาพกิจกรรมการตักบาตรของนักเรียนในวันพระที่วัดปทุมาราม

ขออนุโมทนาแหล่งข้อมูลจาก รร.บ้านหนองลาดควาย
http://nlksch.wordpress.com/2010/08/25/พุทธชยันตี/

2 ความคิดเห็น:

  1. ติดตามผลงานทางเว็บไซต์โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย http://nlkschool.org ครับ

    ตอบลบ
  2. "พระพุทธจันทวิมโลรังษี" รับมอบจาก มจร.๒๙มิ.ย.๕๕ เจ้าภาพผู้สร้างถวาย คุณธนินท์รัฐ-คุณธันญ์วริน ภูริจิรนันท์ พร้อมบุตร อุทิศให้ผู้มีพระคุณทุกท่านและเจ้ากรรมนายเวร https://www.facebook.com/media/set/?set=a.448869165133955.101009.100000326266014&type=1&l=c5a3694b3c

    ตอบลบ