วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2553

dīghāyuko hotu saṅgharājā ถวายพระพรผ่านเวบไซต์


ถวายแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในมงคลวโรกาศคล้ายวันประสูติครบ ๙๗ พรรษา   ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓
เนื่องในมงคลวโรกาสที่ใต้ฝ่าพระบาททรงเจริญพระชนมายุ ๙๗ พรรษา วันที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ เกล้ากระหม่อมทั้งปวง รู้สึกปลื้มปิติและเป็นสิริมิ่งมงคลแก่พุทธบริษัททั้งมวล    ณ วโรกาสนี้ เกล้ากระหม่อมทั้งปวง ขอตั้งจิตอธิษฐาน ขออาราธนา คุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจพระกุศลบารมีที่ใต้ฝ่าพระบาทได้ทรงกระทำบำเพ็ญมาแล้ว จงอภิบาลรักษาใต้ฝ่าพระบาทให้ทรงพระเกษมสำราญ ทรงพระสุขพลานามัย สมบูรณ์ ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน เสด็จสถิตเป็นบุณยฐาน และเป็นประทีปธรรมของปวงพุทธบริษัทตลอดไป
ทีมายุโก โหตุ สังฆราชา

สมุดลงนามถวายพระพร <คลิกที่นี่>


ขออนุโมทนาที่มาภาพและเรื่อง: www.sangharaja.org

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น