วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ไทยจัดประชุมพุทธเถรวาทนานาชาติได้ยิ่งใหญ่ แต่การเผยแผ่ตปท.ยังล้าหลัง ติดแต่พิธีกรรมให้คนไทย ไม่เน้นหลักธรรม

ไทยจัดประชุมพุทธเถรวาทนานาชาติยิ่งใหญ่
   บุคคลสำคัญระดับโลกมาร่วมงานคับคั่ง   
    พร้อมระบุ การเผยแผ่ในต่างประเทศยังล้าหลัง เพราะยังยึดติดแต่พิธีกรรมกับคนไทย ไม่ได้เผยแผ่ที่หลักคำสอนแก่คนท้องถิ่นให้เห็นประโยชน์ได้จริง
พระเถระ กูรู และนักปราชญ์ด้านพุทธศาสนาเถรวาท จาก 15 ประเทศทั่วโลกมาร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ในหัวข้อเรื่อง “การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทในศตวรรษที่ 21” (Dissemination of Theravada Buddhism in the 21st Century) เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวโรกาสคล้ายวันประสูติ  3 ตุลาคม 2553 ซึ่งปีนี้ มีพระชนมายุ 97 พรรษา   โดยในปีนี้ ทาง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) ร่วมมือกับสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเถรวาท (ATBU) จัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ณ ห้องประชุมสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา จ. นครปฐม


ในวันเปิดการประชุม (30 ก.ย.) เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต อุปนายกมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเปิดการประชุมโดยชี้ให้เห็นว่าในปัจจุบันชาวโลกให้ความสนใจพระพุทธศาสนาเถรวาทอย่างกว้างขวาง พระธรรมทูตจึ้งต้องเป็นผู้ที่เสียสละ เพราะเป็นงานที่ยากและหนัก ต้องใช้กำลังกายใจปัญญา ในการเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ชาวโลก
พระ ดร.อนิลมาน ธมฺมสากิโย รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มมร. กล่าวว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท เมื่อเทียบกับนิกายวัชรยานและมหายาน ยังล้าหลังอยู่ แม้ในต่างประเทศมีวัดไทยอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ส่วนใหญ่มีการเผยแผ่ให้กับเฉพาะคนไทยในประเทศนั้นๆ ไม่ได้เข้าถึงคนท้องถิ่น
ขณะที่ ปราชญ์ด้านพุทธศาสนาระดับโลกอย่าง ศ.ดร.ริชาร์ด กอมบริดช์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร ชี้ว่า การเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทยังยึดติดพิธีกรรมมากกว่าอย่างอื่น โดยเน้นไปที่การให้กำลังใจอย่างเดียวในลักษณะเป็นที่พักใจ มากกว่าจะเป็นการเผยแผ่คำสอนตามหลักพระพุทธศาสนา และนำหลักธรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะการมีบุคคลสำคัญที่มีชื่อเสียงระดับโลก และระดับปราชญ์ชั้นนำด้านพุทธศาสนาในแต่ละประเทศมาร่วมนำเสนอผลงานวิชาการอย่างคับคั่ง  ซึ่งหาโอกาสได้ยากที่บุคคลเหล่านี้จะมาประชุมพร้อมกันในงานเดียวกัน อาทิ


UK: ศาสตราจารย์ ริชาร์ด กอมบริช มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด  ผู้เชี่วยชาญภาษาบาลี และผู้ก่อตั้งศูนย์ออกซ์ฟอร์ดเพื่อพุทธศาสน์ศึกษาแห่งสหราชอาณาจักร แสดงปาฐกถาหลักในหัวข้อ “การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทในศตวรรษที่ 21” 
Nepal: ดร.เกษับ ศากยะ นักวิชาการแนวหน้าทางด้านพระพุทธศาสนา จากประเทศเนปาลดินแดนต้นกำเนิดพระพุทธศาสนา นำเสนอบทความ “การฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเถรวาทในเนปาล: ความคาดหวังและปัญหา” 
Myanmar: พระ ดร.ธรรมปิยะ มหาวิทยาลัยธรรมทูตพระพุทธศาสนาเถรวาทนานาชาติ (เมียนม่า) นำเสนอบทความ "บทบาทของกรรมฐานสายมหาสีวิปัสสนาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2"
Media (Film Maker): ดร.ติตัส เลแบร์ ผู้สร้างสื่อและผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์อิสระ นำเสนอบทความ "บทบาทของมัลติมีเดียในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาท"


Interfaith Section:
USA: ท่านบาทหลวง ดร.เกรกรี สาร์กีย์ นำเสนอบทความในหัวข้อ  "การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในมุมมองคริสต์" 
Islam: ดร. ดิออน ปีเปิล นำเสนอบทความ "ความเป็นไปได้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศอิสลาม"


ผู้สนใจบทความและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา จ. นครปฐม  หรือที่โทรศัพท์ 08-6886-0910 หรือ เวบไซต์ http://www.ic2010.mbu.ac.th  e-mail: ic2010@mbu.ac.th


อัลบั้มภาพเพิ่มเติม: Gallery of MBU Salaya
อนุโมทนาที่มาของรูปและเรื่องราวจาก: http://ic2010.mbu.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น