วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2553

สองคุณจ่าขานรับวันพระ "วันแห่งสติ" เด็กๆเรียนรู้ภัยอบายมุขชวนผู้ใหญ่งดเว้นน้ำเมาฉลองพุทธชยันตีสองคุณจ่าขานรับวันพระ

"วันแห่งสติ" 


เด็กๆเรียนรู้ภัยอบายมุข ชวนผู้ใหญ่งดเว้นน้ำเมาฉลองพุทธชยันตี


สำนักข่าววิถีพุทธ ได้รับแจ้งข่าวจากธรรมอาสาสมัครที่ทำงานกับชุมชนสองคุณจ่า ซึ่งเป็น ๑ ในหลายชุมชนที่ตอบรับเข้าร่วมเป็นเครือข่ายชุมชนพุทธชยันตีเฉลิมราชโดยสมัครใจว่าได้ดำเนินกิจกรรมให้วันพระเป็น "วันแห่งสติ" อย่างต่อเนื่อง โดยมีเด็กๆในชุมชนมารวมตัวกันเพื่อสวดมนต์ร่วมกันในวันพระ และทำกิจกรรมสื่อสารความดี

      ที่น่าสนใจมากๆคือ ชุมชนได้ถือโอกาสที่จะใช้พลังจาก "วันพระ" ในทางจิตวิทยาเชิงลึกให้เกิดสำนึกละอายชั่วกลัวบาปในการผิดศีลไปข้องเกี่ยวกับของมึนเมาหรือไปลุ่มหลงกับอบายมุข โดยเริ่มจากที่ตัวเด็กๆ เองได้เรียนรู้ถึงโทษภัยความร้ายกาจของน้ำเมาและอบายมุขทั้งหลายจากสื่อสมัยใหม่ที่ฉายให้ดูก่อน  จากนั้นเด็กๆก็จะกลายเป็นผู้รับทำหน้าที่สำคัญคือเป็นธรรมอาสาสมัครสื่อสารความดี ไปชักจูงหรือเชิญชวนผู้ใหญ่ที่บ้านของตนหรือการไปติดสติ๊กเกอร์ในชุมชนให้ผู้ใหญ่ได้ช่วยกันงดเว้นการทำบาปผิดศีลข้อที่ ๕ ในการดื่มน้ำเมา ในวันพระ  หากงดเว้นได้จริงก็จะเปลี่ยนจากบาปเป็นได้บุญแทน จิตใจเป็นกุศลได้ทั้งครอบครัวเลย สมกับสโลแกนของเครือข่ายที่ว่า "วันพระงดเหล้า ได้บุญทั้งบ้าน"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น