วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2553

รายการธรรมะติดปีก ตอน พระพรหมคุณาภรณ์

รายการธรรมะติดปีก ตอน พระพรหมคุณาภรณ์
เดินตามรอยวิถีแห่งปราชญ์ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ผู้เป็นแสงสว่างแห่งแรงบันดาลใจของมนุษย์ผู้ฝึกตนดีแล้ว ท่าน ว.วชิรเมธี ก็เป็นผู้หนึ่งที่ได้รับแสงสว่างแห่งแรงบันดาลใจนั้น ด้วยการฝึกตนบนวิถีแห่งปัญญานี้เช่นกัน อันเป็นบทพิสูจน์สัจจธรรมแห่งศักยภาพในการพัฒนาตนของมวลมนุษยชาติ..

..ความงดงามที่สุดของที่สุดจึงเกิดขึ้น เมื่อท่านได้มานำเราเดินตามรอยวิถีแห่งปราชญ์ ที่ วัดญาณเวศกวัน..   ลองตามท่านไปเรียนรู้ในวันนี้

ขอโอกาสพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ขอรับ

"อุกาส วนฺทามิ ภนฺเตฯ สพฺพ อปราธํ ขมถ เม ภนฺเตฯ มยา กตํ ปุญฺญํ สามินา อนุโมทิตพฺพํฯ สามินา กตํ ปุญญํ มยฺหํ ทาตพฺพํ สาธุ สาธุ อนุโมทามิฯ"

พระเดชพระคุณท่านอาจารย์ผู้เจริญยิ่งขอรับ กระผมขอโอกาสน้อมวันทาพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ขอรับ
พระเดชพระคุณท่านอาจารย์ผู้เจริญยิ่งขอรับ โทษล่วงเกินทั้งหลายทั้งปวง ขอพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ได้โปรดเมตตา ยกโทษอดโทษให้แก่กระผมด้วยครับผม
บุญกุศลอันใดที่กระผมได้กระทำไว้แล้ว ขอพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ผู้เจริญยิ่งได้พึงพิจารณาอนุโมทนาขอรับ  บุญกุศลอันใดที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ผู้เจริญยิ่งได้กระทำไว้แล้ว อันจะพึงเมตตาพิจารณาให้แก่กระผม อย่างดีแล้ว อย่างดียิ่งแล้ว กระผมขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลนั้นด้วยขอรับ ขอมีส่วนแห่งบุญกุศลนั้นด้วยครับผม

ขอโอกาสท่านอาจารย์พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ครับ
"อุกาส วนฺทามิ ภนฺเตฯ สพฺพ อปราธํ ขมถ เม ภนฺเตฯ มยา กตํ ปุญฺญํ สามินา อนุโมทิตพฺพํฯ สามินา กตํ ปุญญํ มยฺหํ ทาตพฺพํ สาธุ สาธุ อนุโมทามิฯ"

ท่านอาจารย์ผู้เจริญครับ กระผมขอโอกาสน้อมวันทาท่านอาจารย์ครับผม
ท่านอาจารย์ผู้เจริญครับ โทษล่วงเกินทั้งหลายทั้งปวง ขอท่านอาจารย์ได้โปรดเมตตา ยกโทษอดโทษให้แก่กระผมด้วยครับผม
บุญกุศลอันใดที่กระผมได้กระทำไว้แล้ว ขอท่านอาจารย์ผู้เจริญได้พึงพิจารณาอนุโมทนาครับ  บุญกุศลอันใดที่ท่านอาจารย์ผู้เจริญได้กระทำไว้แล้ว อันจะพึงเมตตาพิจารณาให้แก่กระผม อย่างดีแล้ว อย่างดียิ่งแล้ว กระผมขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลนั้นด้วยครับ ขอมีส่วนแห่งบุญกุศลนั้นด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิฯ
พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตวํโส

1 ความคิดเห็น:

  1. ท่าน ว.วชิรเมธี ทำรายการตอนนี้ได้ดีที่สุดของที่สุด ที่เคยดูมาเลยครับ
    กราบอนุโมทนากับท่านอาจารย์ด้วยนะครับ สาธุ สาธุ อนุโมทามิฯ

    ตอบลบ